Inspiratie document SER: Skillspaspoort

Om een positieve leercultuur te stimuleren wordt vanuit de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen gewerkt aan het doorbraakthema ‘Vaardigheden in kaart’. Een doorbraak die ontstaat als werknemers hun ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties (skills) zichtbaar kunnen maken en kunnen meenemen gedurende de loopbaan, nu en in de toekomst.

Skillspaspoort

Het zichtbaar maken van je skills en talenten kan in de vorm van een Skillspaspoort. Hiervoor pleit Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad.

Als werkgevers dit document ook erkennen en herkennen, kunnen vaardigheden en competenties beter worden betrokken bij matching op de arbeidsmarkt en bij het kiezen van de juiste scholing en ontwikkeling. Dit kan helpen de tekorten op de arbeidsmarkt terug te dringen.

SER: “Inzetten op duurzame inzetbaarheid is voor zowel werknemers als werkgevers een must. Hierbij biedt het fijnmaziger kijken naar wat mensen al in huis hebben en welke mogelijkheden zij daarmee hebben, al dan niet met gerichte scholing, veel kansen. Dit inspiratiedocument levert een bijdrage aan het toewerken naar een gezamenlijke aanpak richting een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Vanuit de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen dragen wij de komende tijd graag bij aan het realiseren van deze doorbraak. Een doorbraak die door de coronacrisis urgenter is dan ooit en daarnaast een stevig fundament biedt voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van morgen.”

In dit inspiratiedocument wordt door een groot aantal mensen vanuit onderwijs, onderzoek, sociale partners, EVC-aanbieders, regionale samenwerkingsverbanden gericht op leven lang ontwikkelen, UWV en SBB gezamenlijk uiteengezet wat er voor nodig is om dit te realiseren.

Skills centraal stellen

Samenvattend geldt dat met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs skills meer centraal komen te staan. Intersectorale mobiliteit, loopbaanpaden en scholings- en ontwikkelroutes kunnen efficiënter in tijd en kosten. En daarnaast motiverender en effectiever worden ingericht wanneer een betrouwbaar inzicht bestaat in gevraagde, aanwezige en nog te ontwikkelen skills. Dit vraagt enerzijds een proces van uitwisselbaarheid van terminologie, waarbij betrokken partijen samenwerken om dit fundament te realiseren. Anderzijds zijn sectorale en intersectorale initiatieven nodig om ervaringen op te doen met bestaande instrumenten om skills te valideren en draagvlak bij werkgevers, werknemers en het onderwijs te bewerkstelligen. Het inspiratiedocument biedt de basis om hier de komende tijd gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Sterke structuur nodig voor betere keuzes voor school, opleiding en werk

De overheid stimuleert leren en ontwikkelen

We moeten ons blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Dat vereist dat we steeds kennis en nieuwe vaardigheden opdoen. Gepaard met het grote studie aanbod, is het belangrijk om inhoudelijke kennis op te doen en welk beroep je uit kunt oefenen met een bepaalde studie én is dit een duurzaam en kansrijk beroep op de arbeidsmarkt.

Sterke structuur nodig voor betere keuzes voor school, opleiding en werk

Meedoen in de arbeidsmarkt is steeds meer een avontuur met onverwachte wendingen. Er lijkt nog nauwelijks een voorspelbaar pad te banen van school naar werkzaam leven. Zeker is wel dat huidige en nieuwe generaties onderweg veel vaker keuzes zullen moeten maken. Op school, tijdens een studie en op de arbeidsmarkt. Kiezen wordt een kerncompetentie, maar hoe maak je betere keuzes. Wie of wat helpt je daarbij?

Buro Bombarie organiseert op 17 november de 1e conferentie school en beroepskeuze.

Hieronder kun je het programma lezen:

Dagprogramma 17 november

Wat hebben we nodig om de eigen keuzes voor ieders toekomst zo goed mogelijk te laten uitpakken. In ieders eigen belang, en in het belang van ons allemaal als maatschappij.

Er zijn lessen uit het verleden te trekken. De risico’s van ongelukkige keuzes zijn bekend. Interessanter is dat ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning en coaching de afgelopen tijd positieve resultaten laten zien. Tijd om kennis en kunde te bundelen in een sterke toekomstige infrastructuur voor school en beroepskeuze.

Met de 1e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze is er nu de mogelijkheid om visies en aanpakkennis te delen. Het gesprek over de beste ondersteunende structuur voor keuzes over opleiding en werk in de komende decennia begint op donderdag 17 november in het Koning Willen 1 College in Den Bosch.

Programma:

09.00 – 09.30 uur Inloop met koffie en thee
Opening door dagvoorzitter Özcan Akyol (Eus)
09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord door Jos van Kessel, voorzitter RvB Koning Willem 1 College
09.45 – 10.15 uur Interview met Ester Leibbrand, oud-voorzitter Noloc en strategisch adviseur talentontwikkeling
Gesprek over herkenbare en toegankelijke dienstverlening in de vorm van één gezamenlijk loket voor loopbaandienstverlening.
10.15 – 10.45 uur Marinka Kuijpers, hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen
Zin(vol) in werk: veranderende perspectieven op loopbaankeuzes en loopbaanbegeleiding’
10.45 – 11.00 uur Intermezzo door Frank van Pamelen
11.00 – 11.30 uur Didier Fouarge, hoogleraar economie en directeur onderzoekscentrum arbeidsmarkt
‘Arbeidsmarktbewust kiezen voor een opleiding’
11.30 – 12.00 uur Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds
‘Kinderen die opgroeien in armoede doen het minder goed op school en dat ligt niet aan het verstand’ (Gelijke kansen)
12.00 – 12.30 uur Interviews met Adnan Tekin, voorzitter MBO-raad
en een docent en student van de toekomstklas van het Koning Willem 1 College
‘Belang en mogelijkheden van het MBO’
12.30 – 13.15uur Lunch en muzikaal intermezzo
13.15 – 14.15 uur Workshops ronde 1
14.15 – 14.30 uur Verplaatsen naar locaties tweede ronde workshops
14.30 – 15.30 uur Workshops ronde 2
15.30 – 15.45 uur Verplaatsen naar plenaire gedeelte
15.45 – 16.15 uur Discussie met enkele waarnemers en deelnemers aan de conferentie over bevindingen en suggesties voor een vervolg.
16.15 – 17.00 uur Borrel

Aanmelden voor de conferentie

Kies hieronder voor twee workshops, een in ronde 1 en een in ronde 2 (workshopoverzicht)

Klik vervolgens onderaan de pagina op het blokje ‘REGISTREER’, en voltooi je inschrijving.

Voor meer info zie https://www.burobombarie.nl/evenementen/school-en-beroepskeuze/