Sterke structuur nodig voor betere keuzes voor school, opleiding en werk

De overheid stimuleert leren en ontwikkelen

We moeten ons blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Dat vereist dat we steeds kennis en nieuwe vaardigheden opdoen. Gepaard met het grote studie aanbod, is het belangrijk om inhoudelijke kennis op te doen en welk beroep je uit kunt oefenen met een bepaalde studie én is dit een duurzaam en kansrijk beroep op de arbeidsmarkt.

Sterke structuur nodig voor betere keuzes voor school, opleiding en werk

Meedoen in de arbeidsmarkt is steeds meer een avontuur met onverwachte wendingen. Er lijkt nog nauwelijks een voorspelbaar pad te banen van school naar werkzaam leven. Zeker is wel dat huidige en nieuwe generaties onderweg veel vaker keuzes zullen moeten maken. Op school, tijdens een studie en op de arbeidsmarkt. Kiezen wordt een kerncompetentie, maar hoe maak je betere keuzes. Wie of wat helpt je daarbij?

Buro Bombarie organiseert op 17 november de 1e conferentie school en beroepskeuze.

Hieronder kun je het programma lezen:

Dagprogramma 17 november

Wat hebben we nodig om de eigen keuzes voor ieders toekomst zo goed mogelijk te laten uitpakken. In ieders eigen belang, en in het belang van ons allemaal als maatschappij.

Er zijn lessen uit het verleden te trekken. De risico’s van ongelukkige keuzes zijn bekend. Interessanter is dat ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning en coaching de afgelopen tijd positieve resultaten laten zien. Tijd om kennis en kunde te bundelen in een sterke toekomstige infrastructuur voor school en beroepskeuze.

Met de 1e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze is er nu de mogelijkheid om visies en aanpakkennis te delen. Het gesprek over de beste ondersteunende structuur voor keuzes over opleiding en werk in de komende decennia begint op donderdag 17 november in het Koning Willen 1 College in Den Bosch.

Programma:

09.00 – 09.30 uur Inloop met koffie en thee
Opening door dagvoorzitter Özcan Akyol (Eus)
09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord door Jos van Kessel, voorzitter RvB Koning Willem 1 College
09.45 – 10.15 uur Interview met Ester Leibbrand, oud-voorzitter Noloc en strategisch adviseur talentontwikkeling
Gesprek over herkenbare en toegankelijke dienstverlening in de vorm van één gezamenlijk loket voor loopbaandienstverlening.
10.15 – 10.45 uur Marinka Kuijpers, hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen
Zin(vol) in werk: veranderende perspectieven op loopbaankeuzes en loopbaanbegeleiding’
10.45 – 11.00 uur Intermezzo door Frank van Pamelen
11.00 – 11.30 uur Didier Fouarge, hoogleraar economie en directeur onderzoekscentrum arbeidsmarkt
‘Arbeidsmarktbewust kiezen voor een opleiding’
11.30 – 12.00 uur Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds
‘Kinderen die opgroeien in armoede doen het minder goed op school en dat ligt niet aan het verstand’ (Gelijke kansen)
12.00 – 12.30 uur Interviews met Adnan Tekin, voorzitter MBO-raad
en een docent en student van de toekomstklas van het Koning Willem 1 College
‘Belang en mogelijkheden van het MBO’
12.30 – 13.15uur Lunch en muzikaal intermezzo
13.15 – 14.15 uur Workshops ronde 1
14.15 – 14.30 uur Verplaatsen naar locaties tweede ronde workshops
14.30 – 15.30 uur Workshops ronde 2
15.30 – 15.45 uur Verplaatsen naar plenaire gedeelte
15.45 – 16.15 uur Discussie met enkele waarnemers en deelnemers aan de conferentie over bevindingen en suggesties voor een vervolg.
16.15 – 17.00 uur Borrel

Aanmelden voor de conferentie

Kies hieronder voor twee workshops, een in ronde 1 en een in ronde 2 (workshopoverzicht)

Klik vervolgens onderaan de pagina op het blokje ‘REGISTREER’, en voltooi je inschrijving.

Voor meer info zie https://www.burobombarie.nl/evenementen/school-en-beroepskeuze/