Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?

Banen en competenties/skills van de toekomst

Vanuit mijn praktijk verricht ik verschillende activiteiten die een goede aansluiting op de arbeidsmarkt,  borgen.

Hierin faciliteer ik de cursisten met maatwerkcursussen en trainingen. Mijn cursussen zijn modulair, zoals:

 • Sollicitatietrainingen
 • Effectiviteitstrainingen
 • Leiderschapstrainingen met inzet van paarden
 • Talentmanagement (ontdek waar jouw werkgeluk ligt)
 • Inzicht in en training van skills van de toekomst 
 • Inzicht in banen die verdwijnen en ontstaan
 • Leren opstellen skillspaspoort

Doel van mijn cursussen:

 • Cursisten hebben na het volgen van mijn training awareness over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en weten welke wegen zij moeten bewandelen om hun persoonlijke carrièredoelen te bereiken.
 • Cursisten weten welke beroepen er in de toekomst verdwijnen op de arbeidsmarkt, welke er ontstaan en hoe zij kunnen beoordelen of hun beroep bij hun persoonlijkheid, work-life balance en ervaring past.
 • Cursisten leren hoe zij zich optimaal op hun carrière kunnen oriënteren en hoe zij op beoogde banen succesvol kunnen solliciteren (daaronder valt effectief leren netwerken en hoe effectief sollicitatiegesprekken te voeren).
 • Cursisten leren hoe zij zich nu en in de toekomst kunnen (door)ontwikkelen/-leren zodat hun skills van waarde blijven voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Wat levert een training op?

De trainingen helpen cursisten bij het succesvol invullen van hun (toekomstige) baan en het succesvol richting geven aan een levenlang leer- en werkplezier.

Mijn trainingen zijn opgezet vanuit de noodzaak een waardevolle bijdrage te leveren aan het ‘succesvol leven lang leren’ beleid van de overheid voor (toekomstig) werkenden (‘education permanente’). Met deze trainingen hebben cursisten een blijvende aansluiting op de arbeidsmarkt en zijn als werknemer van meer waarde voor bedrijven en organisaties.

Mijn trainingen helpen cursisten de vaardigheden/skills te ontwikkelen om in een wereld die enorm in beweging is ook in hun toekomstig beroep of werkkring succesvol te kunnen blijven functioneren.

 • Van waarde blijven voor arbeidsmarkt

 • Succesvolle invulling van je toekomstige baan

 • Inzicht in arbeidsmarkt- ontwikkelingen

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.